V pamoka

Pamokos tema: Idėjas verčiame planais

Pamokos uždaviniai:

# Suprasti verslo planavimo svarbą, išmokti pasiskirstyti atsakomybėmis pagal kompetencijas ir interesų sritis.

# Parengti pasirinktos socialinio verslo idėjos įgyvendinimo planą.

Ugdomi mokinių gebėjimai ir savybės:

# kūrybiškumas

# gebėjimas laisvai ir kritiškai mąstyti

# komandinio darbo įgūdžiai

# atsakingumas

# lyderystė

Bendros pastabos

Šioje pamokoje socialinio verslo idėjai suteikiama konkreti forma ir turinys, išryškėja projekto dalyvių vaidmenys. Svarbu išnaudoti mokinių asmenines ir psichologines savybes, jų individualius gabumus, kad vykdant projektą pareigų pasiskirstymas įvyktų sklandžiai ir motyvuotų mokinius aktyviai jame dalyvauti.

Pamokos eiga:

I. Apžvelgiami namų darbai – mokinių suformuluoti pasiūlymai dėl pasirinktos socialinio verslo idėjos (ar idėjų) įgyvendinimo, akcentuojami geriausi pasiūlymai, jie panaudojami antroje pamokos dalyje.

II. Mokytojas akcentuoja vaidmenų pasidalinimo ir atsakomybės už pavestų užduočių vykdymą laiku ir tinkamai svarbą verslo planavimo procese.

Socialinio verslo idėja plėtojama, diskutuojama remiantis supaprastintu socialinio verslo drobės (ang. Social business CANVAS) modeliu, aptariant kiekvieną iš žemiau pateiktų dalių, pagal nurodytą eiliškumą. Vėliau kiekviena dalis yra perkeliama į drobės priedą.

 1. Kokia socialinė ar aplinkos problema bus sprendžiama ir kokia bus projekto socialinė nauda ar nauda aplinkai?
 2. Kokia nauda bus kuriama grupei, į kurią nukreiptas sprendimas (dažnu atveju tam tikrai pažeidžiamai grupei)?
 3. Į kokį klientą bus orientuojamasi? Kodėl klientai bus pasiruošę mokėti už paslaugą, prekę? Kokia naudą gaus klientas?
 4. Kokiais kanalais klientai bus pasiekiami (socialiniai tinklai, renginiais, kt.) ir kaip vyks pardavimai?
 5. Kiek ir iš kur bus gaunamos pajamos?
 6. Kaip bus paskirstomas pelnas, kad būtų pasiekta kuo didesnė socialinė nauda ar nauda aplinkai?
 7. Kokių reikės išteklių projekto įgyvendinimui (medžiagos, priemonės, laikas ir kt.)? Ko turima ir ką reiks įsigyti?
 8. Kokios išlaidos yra numatomos, siekiant įgyvendinti projektą?
 9. Su kuo galima bendradarbiauti siekiant gauti papildomus išteklius? Kokie bus socialinio verslo partneriai?
 10. Kokie yra konkurentai? Kuo produktas, paslauga yra pranašesnis?

Pvz., planuojant „Sveikatos fabriko“ idėjos įgyvendinimą:

 1. Senyvo, vyresnio amžiaus žmonių vienišumo ir užimtumo problemos sprendimas.
 2. Vyresnio amžiaus žmonės turės įvaresnes užimtumo formas (pokalbių vakarai, renginiai), kurios jiems nekainuos.
 3. Vaistažolių arbatas pirks vidutines ar didesnes pajamas turintys klientai. Galima išskirti keletą grupių:
  1. klientai, kuriems aktuali natūrali, ekologiška produkcija, žolelės, tačiau patys prisirinkti neturi laiko;
  2. vyresnio amžiaus žmonių vaikai, kurių tėvai gaus (arba potencialiai gali gauti) tiesioginę naudą iš socialinio verslo.
 4. A klientų grupė bus pasiekiama per socialinius tinklus, komunikuojant atitinkamus interesus turinčiose „Facebook“ grupėse (vienijančias sveiką gyvenseną propaguojančius žmones). Taip pat per renginius, kur susirenka klientai, muges.

B klientų grupė bus pasiekiama per socialinius tinklus, komunikuojant asmenines vyresnio amžiaus žmonių istorijas ir taip skatinant jų empatiją, savęs siejimą su projektu.

 1. Pajamos bus gaunamos iš arbatžolių pardavimų (produkto pardavimo).
 2. 100 proc. grynojo pelno bus reinvestuojamas organizuojant vyresnio amžiaus žmonių užimtumo veiklas, atitinkančias jų poreikius.
 3. Įgyvendinančios komandos (vadovas, finansai, komunikacija, produkto vystymas, dizaineris), vaistažolės, vieta džiovinimui, pakuotės.
 4. Pilotinis projektas – arbatžolių rinkimas (užmokestis už darbą – 40 eur), arbatžolių džiovinimas (užmonestis už darbą – 20 eur) arbatžolių pakavimas (užmonestis už darbą – 30 eur), vykdančiosios komandos darbo užmokestis – vadovas, komunikacija, marketingas, administravimas, produkto vystymas (užmokestis už darbą 150 eur), pakuočių dizainas – 20 eur, pakuočių gamyba – 30 eur, pristatymo šventės organizavimas – 20 eur. Iš viso pilotinio projekto išlaidos – 310 eur.
 5. Siekiant mažinti išlaidas galima bendradarbiauti su vyresnio amžiaus žmonių draugijomis, kurios padėtų surinkti pirmąsias žoleles. Jas džiovinti galima bendradarbiaujat su technologijų mokytoju, technologijų kabinete. Pirminį dizainą, logotipą galima sukurti bendradarbiaujant su dailės mokyktoju. Pakuotes pagaminti galima bendradarbiaujant su vietine spaudos įmone, kuri sutinktų pakuotes gaminti už jų savikainą. Kitu atveju pakuotes taip pat galima būtų pagaminti per technologijų pamokas. Pristatymo šventės organizavimui galima bendradarbiauti su mokyklos administracija. Pasitvirtinus partnerystėms projekto išlaidos sumažėtų 50 proc.

(1) Tradicinės parduotuvėje parduodamos arbatos; (2) turguose parduodamos ekologinės arbatos; (3) vyresnio amžiaus žmonės patys sau ir savo šeimoms prirenka vaistažolių. Pranašumas – išskirtiniai vaistažolių mišiniai, ekologija ir socialinis poveikis, kuris bus komunikuojamas klientams.

III. Sudėliojus socialinio verslo konceptą, kiekvienas mokinys ar grupė pasiskirto atsakomybėmis:

 • projekto vadovas – atsakingas už viso proceso koordinavimą;
 • komunikacijos organizatorius (arba komunikacijos komanda) – atsakingi už visą projekto komunikaciją, taip pat už pristatomojo renginio organizavimą;
 • produkto ar paslaugos vystymo komanda – neša atsakomybę išvystyti ir sukurti galutinį produktą ar paslaugą;
 • socialinio poveikio komanda – atsakinga už socialinio ar aplinkosauginio sprendimo planavimą ir įgyvendinimą;
 • partnerysčių komanda – tuo atveju, jei daugumą reikalingų išteklių galima pasiekti per partnerystes su kitomis organizacijomis ar asmenimis, atskira komanda rūpinasi išlaidų mažinimu, siekiant atitinkamus resursus pasiekti per partneystę;
 • finansų komanda – seka ir skaičiuoja pajamas ir išlaidas, užtikrina socialiniam verslui būdingą pelno pasiskirtymą.

Vaidmenys ar jų apimtys (priskiriant vienam asmeniui ar visai komandai) gali skirtis priklausomai nuo socialinio verslo idėjos specifikos.

IV. Užfiksavus atsakomybes, kiekviena komanda susidaro atskirą veiksmų planą nurodant darbų terminus ir atsakingus asmenis. Labai svarbu, kad visos komandos bendradarbiautų tarpusavyje. Visa tai gali būti skiriama kaip namų darbas. Tačiau mokytojo nuožiūra, darbui komandose gali būti skiriama dar viena ar net kelios pamokos, siekiant efektyvesnių rezultatų ir glaudesnio komandų bendradarbiavimo.

V. Dienoraščio klausimai mokiniams:

Kas buvo sunkiausia planuojant socialinio verslo idėją?

Kodėl svarbu suprasti socialinę ar aplinkosauginę problemą, kurią norite spręsti?