Poveikio pirkimai

Naujos galimybės socialiniams partneriams (socialiniams verslams ar NVO) kurti kokybiškas viešąsias paslaugas ir bendradarbiauti su savivaldybėmis

Pirkimų modelis, kai savivaldybių paslaugų užsakymas yra pagrįstas ne konkrečios paslaugos, o rezultatų pirkimu, vadinamas poveikio pirkimu.

Savivaldybė  partneriams įvardija, kokio rezultato viešųjų paslaugų lauke tikisi, o socialiniai partneriai (socialiniai verslai ar NVO) pasiūlo priemones bei įvardija tikslinės grupės, kuriai gali pasiekti poveikį, apimtis ir dalyvauja rinkos konsultacijose, siekiant sukurti abiems pusėms priimtiną modelį.

Socialiniams partneriams leidžiama patiems pasirinkti paslaugų dizainą, priemones, kurios būtų inovatyvios ir efektyviausios, sprendžiant problemas. Partneriai prisiima riziką, kad savivaldybių apmokėjimas už suteiktas paslaugas priklauso nuo pasiektų rezultatų – poveikio tikslinei grupei.

Savivaldybių poveikio pirkimai

Savivaldybės ruošia poveikio pirkimus, kurių pagrindu užsakomos ne priemonės, o ilgalaikiai pokyčiai. Šiame puslapyje rasite informaciją apie planuojamus pirkimus bei  nuorodas į užsakomus poveikio „medžius“ – ten detaliai išskaidoma kiekviena poveikio sritis.

Vertinant galimybes teikti siūlymus savivaldybėms, galima apsiriboti viena ir daugiau kokybiškai įgyvendinamų ilgalaikių pokyčių sričių – partneris neprivalo įgyvendinti siekiamą poveikį pilna apimtimi.

 

Yra galimybė pasinaudoti socialinio verslo investiciniais krepšeliais – iki 15 tūkst. eur suma, skirta įrangai ir papildomoms socialinio verslo vystymo konsultacijoms. Tinkami dalyviai turi atitikti šias sąlygas:

 • nori kurti socialinį verslą ir įregistruoti juridinį vienetą atitinkamos savivaldybės apskrityje
 • yra socialinis verslas, kuris veiklą vykdo ne ilgiau kaip 1 m. ir yra registruotas (arba planuoja registruotis) atitinkamos savivaldybės apskrityje.
Kilus klausimų ar norint teikti paslaugų pasiūlymus savivaldybėms – kviečiame susisiekti

Savivaldybės

Kurios ieško socialinių partnerių
Klaipėdos rajono savivaldybė

Savivaldybės siekiamas poveikis: proto negalią ir psichikos sutrikimų turintis Klaipėdos r. gyventojas gali gyventi savarankiškai, gauti pajamas iš savo vykdomos veiklos, pasiekti (vartoti) savivaldybėje teikiamas viešąsias (nespecializuotas) paslaugas.

Siekiami ilgalaikiai pokyčiai:

 • sumažėja institucinės globos poreikis arba sutrumpėja šios paslaugos teikimo trukmė
 • asmenys naudojasi įprastomis savivaldybėje teikiamomis (nespecializuotomis) viešosiomis paslaugomis
 • asmenys tampa ekonomiškai aktyvūs, kuria ekonominę vertę
Poveikio medis
Klaipėdos miesto savivaldybė

Savivaldybės siekiamas poveikis: tikslinei grupei* priklausančių asmenų skaičiaus sumažėjimas Klaipėdos miesto savivaldybėje dėl kokybiškų ir tikslingai teikiamų paslaugų.

* Tikslinė grupė: 14-18 m. amžiaus žmonės priklausantys NEET grupei arba artimiausiu metu paliksiantys švietimo sistemą.

NEET – nesimokantis, nestudijuojantis, nedirbantis pagal darbo sutartį ar savarankiškai, neturintis kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, nevykdantis neatlygintino užimtumo veiklos, neieškantis darbo jaunas žmogus.

Siekiami ilgalaikiai pokyčiai:

 • tikslinė grupė naudojasi efektyviai koordinuojamomis tikslinėmis paslaugomis
 • motyvuojančios ir jauno žmogaus poreikius atitinkančios ekonominio užimtumo formos, per kurias jis gauna įgūdžius bei žinias finansinio raštingumo ir savarankiškumo srityje
 • dalyvaudamas pozityviose bendruomenėse pakeičia savo aplinką/ gyvenimo stilių
Poveikio medis
Kretingos rajono savivaldybė

Savivaldybės siekiamas poveikis: vaikai, gyvenantys Kretingos rajone ir turintys elgesio sutrikimų-problemų, turi saugią aplinką ir yra pilnaverčiai bendruomenės nariai.

Siekiami ilgalaikiai pokyčiai:

 • bendrojo ugdymo paslaugos pasiekiamos arčiausiai namų
 • išaugęs tikslinės grupės dalyvavimas nespecializuotose saviraiškos veiklose
 • sumažėjęs konfliktų skaičius šeimose (pagerėjęs emocinis klimatas šeimose, nes ten vaikas jaučiasi saugus)
Poveikio medis
Rokiškio rajono savivaldybė

Savivaldybės siekiamas poveikis: Rokiškio rajone sumažėjusi nedirbančių pensinio amžiaus žmonių socialinė atskirtis dėl išaugusio įsitraukimo į viešąjį gyvenimą ir sustiprėjusių socialinių ryšių.

Siekiami ilgalaikiai pokyčiai:

 • tikslinė grupė naudojasi suformuota motyvuojančia savirealizacijos formų infrastruktūra
 • tikslinė grupė naudojasi paslaugomis internetu
 • tikslinė grupė naudojasi paslaugomis, pasiekia savirealizacijos formas, nutolusias nuo gyvenamosios vietovės daugiau nei 5 km
Poveikio medis
Poveikio pirkimus skatina

Veiklos įgyvendinamos pagal projektą, kurį įgyvendina „Versli Lietuva“ kartu su partneriais „NVO Avilys“, „Geri norai“ bei Europos socialinio verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutu. Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis.