Jau antrą kartą renginys vyko tik internetu. Kviečiame peržiūrėti renginio transliaciją

Transliacija lietuvių kalba
Transliacija anglų kalba
Pranešėjų skaidrės
Forumo ataskaita
Socialinio verslo forumas – tradicinis renginys, į vieną vietą kviečiantis socialinio verslo ir socialinių inovacijų atstovus, politikos formuotojus, akademikus ir susijusias institucijas, siekiant peržiūrėti socialinio verslo Lietuvoje aplinką, įvertinti praėjusius metus ir tolimesnes plėtros galimybes.

Socialinis verslas yra augantis judėjimas Lietuvoje – kasmet naujos organizacijos ar iniciatyvos kuria tvarius ir inovatyvius sprendimus, siekiant spręsti opiausias socialines ar aplinkosaugines problemas. Visuomenėje sąvokos atpažįstamumas taip pat auga – vis daugiau pristatome ir kalbame apie gerąsias praktikas, kasmet socialinio verso galimybės vis plačiau diskutuojamas akademinėje bendruomenėje. Tačiau vis dar turime gerinti aplinką pažangioms iniciatyvoms, atsižvelgiant į tai, kad paskutinieji 10 metų, per kuriuos socialinis verslas Lietuvoje augo, davė daug reikšmingų pamokų ir išryškino galimybes tobulėti.

2019 metais Lietuva gavo EBPO rekomendacijas ir pagrindinius uždavinius, į kuriuos reikia atsižvelgti, siekiant šalyje kurti tvarią aplinką socialinių verslų augimui.

Aštuntasis Socialinio verslo forumas siekia įvertinti, ko pavyko pasiekti per paskutinius du metus ir kuriems uždaviniams vis dar reikia didesnio visų suinteresuotų šalių dėmesio.

Programa

9:00 Forumo atidarymas
9:30 I sesija. Socialinio verslo teisinis reguliavimas.

Sesijos tikslas – pateikti išsamią įvairių ES šalių apžvalgą teisinio reguliavimo srityje ir apžvelgti Lietuvos situaciją, kas šioje srityje pasiekta, kokie kyla iššūkiai ir kas numatoma Lietuvoje.

Moderuoja – Viktorija Bražiūnaitė, Liestuvos socialinio verslo asociacijos vadovė

Sesijos pranešėjai:

Víctor Meseguer, Social Economy Europe direktorius

Inga Juozapavičienė, VšĮ „Versli Lietuva“ verslumo departamento vadovė

Regita Zeila, Latvijos socialinio verslo asociacija, direktorė

Tove Nordstrom, Švedijos socialinio verslo forumas, vykdančioji direktorė

Andrew O’Brien, Social Enterprise UK, direktorius išorės reikalams

Marija Stonkienė, Korporatyvinės komunikacijos tyrimų centro docentė, teisininkė

11:00 Pertrauka
11:15 II sesija. Paslaugų perdavimas.Siekiama aptarti Vyriausybės viziją, savivaldybių lūkesčius ir kylančius iššūkius, socialinių partnerių pasirengimą teikti kokybiškas, inovatyvias paslaugas ir ką kiekviena grandis turi padaryti, siekiant kurti vieningą ekosistemą.

Moderuoja – Arūnas Survila, NVO Avilys direktorius

Sesijos pranešėjai:

Aistė Kairienė, LR Vyriausybė, Ministrės Pirmininkės patarėja

Gaja Šavelė, Nacionalinės NVO koalicijos vadovė

Deividas Petrolevičius, Klaipėdos miesto savivaldybė, vyriausiasis patarėjas

12:45 Pertrauka
13:15 III sesija. Poveikio matavimas.

Sesijos metu bus pristatomi sukurti įrankiai, palengvinantys poveikio matavimą socialiniams verslams ir tolimesni žingsniai, kurie poveikio matavimo praktikoms padėtų įsitvirtinti Lietuvoje.

Sesiją moderuoja – Jurgita Ribinskaitė – Glatzer, Geri norai LT vadovė

Sesijos pranešėjai:

Inga Juozapavičienė, VšĮ „Versli Lietuva“ verslumo departamento vadovė

Ben Carpenter, Social Value UK ir Social Value International vykdantysis vadovas

Jaan Aps, Stories For Impact vadovas

14:45 Pertrauka
15:00 IV sesija. Socialinio poveikio investicijos.

Sesijos metu bus apžvelgti socialinių verslų investicijų poreikis ir pradėta vystyti socialinių investicijų vizija Lietuvoje. Aptarsime esamą situaciją ir metodikas, kurios padės numatyti tolimesnius socialinio poveikio investavimo plėtros žingsnius.

Sesiją moderuoja – Phil Tulba, Katalista ventures

Sesijos pranešėjai:

Raimonda Mackevičiūtė, Visionary Analytics tyrėja

Elena Salamandic-Alijošienė, Katalista Ventures partnerė

Tomas Marcinkus, Investicijų ekspertas

Modestas Bastys, Maisto bankas, Vilniaus padalinio vadovas

16:30 Apibendrinimas ir renginio uždarymas

Pranešėjai

Inga Juozapavičienė

VšĮ „Versli Lietuva“ verslumo departamento vadovė

Andrew O’Brien

Social Enterprise UK, direktorius išorės reikalams

Gaja Šavelė

Nacionalinės NVO koalicijos vadovė

Raimonda Mackevičiūtė

Visionary Analytics, tyrėja

Tomas Marcinkus

Investicijų ekspertas

Aistė Kairienė

LR Vyriausybės Ministrės Pirmininkės patarėja

Dr. Marija Stonkienė

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentė, teisininkė

Deividas Petrolevičius

Klaipėdos miesto savivaldybė, vyriausiasis patarėjas

Elena Salamandîc-Alijošienė

Katalista Ventures partnerė

Ben Carpenter

Social Value UK ir Social Value International vykdantysis vadovas

Regita Zeila

Latvijos socialinio verslo asociacija, direktorė

Jaan Aps

Stories For Impact vadovas

Tove Nordstrom

Švedijos socialinio verslo forumas, vykdančioji direktorė

Socialinio verslo teisinis reguliavimas. Lietuvoje socialinio verslo reguliavimas dar tik formuojasi: nesame įstatymais apibrėžę kas yra socialinis verslas, todėl sunku skatinti tvarią jo plėtrą, kai tuo tarpu Europoje veikia virš 2 milijonų socialinių verslų, kurie sudaro net 10% visų ES įmonių: daugiau nei 6% ES darbuotojų dirba socialinės ekonomikos įmonėse. 

EBPO rekomendacijos Lietuvai apima unikalaus oficialaus socialinio verslo apibrėžimo, suderinto su tarptautiniais standartais, priėmimą. 

Praėjo 6 metai nuo socialinio verslo koncepcijos priėmimo su aiškiu ekosistemos kūrimo planu, tačiau vis dar nėra oficialaus teisinio apibrėžimo. Sesijos tikslas – pateikti išsamią įvairių ES situacijų apžvalgą apibrėžimo srityje, pažvelgti į tai, kas jau pasiekta Lietuvoje ir kokie yra naujosios Vyriausybės planai. Be to, aptarti Lietuvos veiksmų planą, atsižvelgiant į kitų EBPO valstybių praktiką ir įžvalgas.

Poveikio matavimas. EBPO savo rekomendacijose Lietuvai skatina organizacijas matuoti ir pateikti visuomenei kuriamą socialinį poveikį.

Šiais metais Lietuvoje pristatytas viešas ir nemokamas internetinis portalas socialinio poveikio vertinimui bei gebejimų stiprinimui. Mokymosi platforma, skirta analitiniams socialinio poveikio kūrėjų įgūdžiams ir praktiniams socialinio poveikio vertinimo praktikų įgūdžiams lavinti jau sulaukė didelio susidomėjimo.

Forumo metu pristatysime platformą, pirmuosius rezultatus ir aptarsime tolimesnius žingsnius, padėsiančius įsitvirtinti poveikio matavimo praktikoms Lietuvoje.

Paslaugų perdavimas. Reikšminga dalis Lietuvoje veikiančių socialinių verslų yra orientuoti į kokybiškas viešąsias ar socialines paslaugas, naujas formas ir paslaugų inovavimą. 

EBPO Lietuvai rekomendavo kurti viešųjų pirkimų sistemą, kuri skatintų viešųjų paslaugų perdavimą socialiniams verslams, daugiau dėmesio skirti paslaugų kuriamai vertei, o ne tik žemiausiai kainai. 

Vyriausybės programos priemonių plane yra išskiriamas priemonė, kuria siekiama kurti paskatas savivaldybėms perduoti paslaugas socialiniams partneriams. Forumo metu kalbėsime apie Vyriausybės viziją, savivaldybių lūkesčius ir kylančius iššūkius, socialinių partnerių pasirengimą teikti kokybiškas, inovatyvias paslaugas ir ką kiekviena grandis turi padaryti, siekiant kurti vieningą ekosistemą.

Socialinio poveikio investicijos Lietuvoje. Kompleksinis požiūris į socialinio poveikio investicijas gali spręsti EBPO ataskaitoje įvardintus iššūkus, kur teigiama, kad trūksta poreikius atitinkančios, pritaikytos paramos, didinant socialinių verslų galimybes pasiekti investicijas ir kad socialinių investicijų rinka, nukreipta į socialinius verslus, vis dar yra ankstyvoje vystymosi stadijoje.

Sesijos metu bus apžvelgti iki šiol atlikti tyrimai, socialinių ir poveikio verslų investicijų poreikis ir pradėta vystyti socialinių investicijų vizija Lietuvoje. Pranešimų ir diskusijų metu apibrėšime terminus, išnagrinėsime esamą situaciją, koncepcijas ir metodikas, kurios padės numatyti tolimesnius socialinio poveikio investavimo plėtros žingsnius.

Jau antrą kartą renginys vyko tik internetu. Kviečiame peržiūrėti renginio transliaciją

Transliacija lietuvių kalba
Transliacija anglų kalba
Pranešėjų skaidrės

Organizatoriai

Partneriai

Renginio istorija

Socialinio verslo forumas Lietuvoje pradėtas rengti 2014-aisiais. Forume kasmet dalyvauja svečiai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio, čia kasmet aptariamos pagrindinės socialinio verslo tendencijos ir augimo kryptys (Europos ir Lietuvos mastu), diskutuojama, ko trūksta efektyvios socialinės partnerystės kūrimui, efektyviam viešųjų ir socialinių paslaugų teikimui.

Socialinio verslo forumas – 2014 metų ataskaita: lietuvių kalba;
Socialinio verslo forumas – 2015 metų ataskaita: lietuvių kalba;
Socialinio verslo forumas – 2016 metų ataskaita: lietuvių kalba;
Socialinio verslo forumas – 2017 metų ataskaita lietuvių kalba;
Socialinio verslo forumas – 2018 metų ataskaita lietuvių kalba;

Socialinio verslo forumas – 2020 metų renginio įrašas lietuvių kalba;

Socialinio verslo forumas – 2021 metų ataskaita lietuvių kalba.

Daugiau informacijos

Telefonas +37067386642

El. paštas info@socialinisverslas.lt

Sekite naujienas Facebook